TRONDHJEMSRIDTET 1919 22.-25. mai/May 2021

Utvidet påmeldingsfrist / Extended registration deadline

Glade motorsyklister på en H-D 1000cc halvtopp, modell F (magnet) årsmodell mellom 1917-1919. * * * Happy motorcyclists on a H-D model F 1000cc IOE, (magneto) model year 1917-1919.

Utvidet påmeldingsfrist til Trondhjemsridtet 2021

Vi har hittil mottatt 70 påmeldinger til 2021-løpet som vi er godt fornøyd med, men vi har plass til flere. Styret i T1919 har derfor besluttet å forlenge påmeldingsfristen fram til 1. februar 2021 for å gi flere sjansen til å delta.

Betalingsfristen er som før 1. mars og man kan fritt trekke seg fram til 1. mars 2021. Betaler man ikke 1. mars er man å anse som avmeldt, slik at det å melde seg på er økonomisk uforpliktende.

Invitasjon, rutebeskrivelse, løpsreglement og påmeldingsskjema finner du på fanene på venstre side av dette skjermbildet.

Meld deg på nå for å sikre deg plass i neste års store veteran MC-løp!

* * * * *

Extended registration deadline for Trondhjemsridtet 2021

We have so far received 70 registrations for the 2021 race which we are very pleased with, but we still have some spare capacity. The board of T1919 has therefore decided to extend the registration deadline until 1st February 2021 to give more riders the chance to participate.

The payment deadline is 1st March 2021 and you are free to withdraw within 1st March. If you don’t pay by 1st March you are considered withdrawn; so signing up is financially non-binding.

Invitation, route description, rally regulations and registration form can be found  by clicking on the tabs on the left side of the screen.

Sign up now to participate in next year's big vintage MC-rally!

FIVAs Kulturpris 2019 / FIVA Cultural Award 2019

Trondhjemsridtet 1919 er nå internasjonalt prisbelønt!

Som registrert motorhistorisk kjøretøyklubb er Trondhjemsridtet 1919 medlem av LMK – Landsrådet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber (i Norge). LMK er igjen medlem av den internasjonale veterankjøretøyorganisasjonen FIVA (Federation International Vehicules Anciennes); kort sagt det ”internasjonale LMK”.

Trondhjemsridtet 1919 blitt tildelt FIVAS prestisjetunge kulturpris for 2019. Dette er en internasjonal pris, og kriteriene er strenge og konkurransen er hard, så derfor er det nokså unikt det produktkonseptet Trondhjemsridtet 1919 har skapt.   

LMK skriver: ”Trondhjemsridtet 1919 er ikke bare et løp for veteranmotorsykler før 1945, men er også et historisk løp med en over 100 år lang tradisjon. Det er lagt vekt på å kjøre veier som kunne gjenspeilt den standarden som fantes for nærmere 100 år siden. Samtidig er det lagt opp til severdigheter underveis med fokus på å vise frem det beste Norge har å by på. Løpet er derfor i verdenssammenheng nokså unikt, og deltakerne har kommet fra hele verden for å få innblikk i unik norsk kulturarv som så vel våre mattradisjoner. Løpet kjører tur/retur Trondheim, så dette er også svært krevende for både fører og utstyr. Dette fordrer nitidig planlegging fra en gruppe ildsjeler, som utelukkende har gjort dette på frivillig basis”.

Trondhjemsridtet 1919 og våre samarbeidspartnere (NMK, LMK, Norges Kulturvernforbund, Norsk Motorveteran m.fl.) ble invitert sammenkomst i LMK’s lokaler i Kulturvernets Hus i Oslo for å motta prisen den 28. okt. 2020. Prisen ble overlevert til tidligere styreformann Arne Bjørn Hoel, som ga den videre til tidligere løypesjef og løpegeneral Rolf Barry-Berg. Begge har vært sentrale i T1919 fra begynnelsen i 2012 fram til og med jubileumsløpet i 2019.  Rolf gav dog prisen videre til nåværende styreformann i T-1919 - Kjell Bjarne Orset.

Alt i alt en hyggelig begivenhet og alle frammøtte roste T1919 for det viktige arbeid som blir gjort for rullende kulturminner.

Vi hviler dog ikke på våre laurbær, og jobber videre med forberedelsene til Trondhjemsridtet i 2021!

* * * * * *

Trondhjemsridtet 1919 has now been internationally awarded!


As a registered historic motor vehicle club, Trondhjemsridtet 1919 is a member of LMK - the National Council for Historic Motor Clubs (in Norway). LMK is again a member of the international veteran vehicle organization FIVA (Federation International Vehicules Anciennes); the international counterpart of LMK.
Trondhjemsridtet 1919 has been awarded FIVA's prestigious culture prize for 2019. This is an international prize, and the criteria are strict and the competition is fierce, so the product concept Trondhjemsridtet 1919 has created it is quite unique.

LMK states: “Trondhjemsridtet 1919 is not only a rally for veteran motorcycles before 1945, but is also a historic event with a 100 year long tradition. Emphasis is placed on using roads which can reflect the standard that existed almost 100 years ago. Also the routes are designed to pass sights along the way with a focus on showing off the best Norway has to offer. The rally is therefore quite unique in a global context, and the participants have come from all over the world to gain insight into the unique Norwegian cultural heritage as well as our culinary traditions. The rally is a round trip to Trondheim and is very demanding for both driver and equipment. This requires meticulous planning from a group of enthusiasts, who have done this exclusively on a voluntary basis”.


Trondhjemsridtet 1919 and our partners were invited to a gathering iat LMK's premises in Oslo to receive the award on 28 Oct. 2020. The award was handed over to former chairman Arne Bjørn Hoel, who passed it on to former route planner and clerk of the course Rolf Barry-Berg. Both have been central in T1919 from the beginning in 2012 up to and including the 100th anniversary jubilee rally in 2019. However, Rolf passed the award on to the current chairman of T-1919 - Kjell Bjarne Orset.
All in all, a pleasant event and everyone present praised T1919 for the important work that is being laid down for “our rolling cultural monuments”.
However, we do not rest on our laurels, and continue to work with the preparations for the nest rally in 2021!

Oppdatert løpsreglement / Updated Regulations

Løpsreglementet er nå oppdatert med ny betalingsfrist 1. mars 2021. Husk at påmeldingfristen er 1. desember 2020.

 

* * * * *

 

The Race regulations have now been updated with a new payment deadline of 1. March 2021. Remember that the registration deadline is 1. December 2020.

Åpent for påmelding! / Open for entry!

Fra målgangen på Festningsplassen i Oslo etter Trondhjemsridtet i 1920. En funksjonær støtter sykkelen men rytteren drar den opp på bakstøtten. * * * * From the finish line in Oslo after Trondhjemsridtet 1920. An official balances the bike while the rider's pulling it up on the rear stand.

Det er nå åpent for påmelding til 2021 løpet. Se egne faner på venstre side for Invitasjon, Løpsreglement og Påmeldingsskjema.

* * * * *

Entry registration for the 2021 rally is now open. Please find the Rally Invitation, Regulations of the Event and Entry form in English for the 2021 rally on separate tabs on the left side of this page.

Nytt styre / New board

Fra venstre: Ny styreleder Kjell Bjarne Orset, avtroppende løpsgeneral Rolf Barry-Berg og avtroppende styreleder Arne Bjørn Hoel. Begge fikk hvert sitt fargelagte egen-portrett tegnet av Stein Fossheim. En stor takk til begge to for sin mangeårige innsats! / From left new chairman Kjell Bjarne Orset, retiring "rally-general" Rolf Barry-Berg, and retiring chairman Arne Bjørn Hoel. Both received a coloured portrait of themselves drawn by Stein Fossheim. A big hand for both of them for their long-standing efforts!

Årsmøtet i T1919 ble avholdt den 29. februar, her er hovedsakene.

Nytt styre ble valgt:

 • Løpsgeneral Rolf Barry-Berg og styreleder Arne Bjørn Hoel går begge ut av styret etter lang og tro innsats. 
 • Ny styreleder er Kjell Bjarne Orset.
 • Nye styremedlemmer er Dag Øby og Arne Aarum.

Bjørn Hvaleby og Kim Jarre fortsetter i styret, Carl Henrik Størmer fortsetter som revisor og det gjør også valgkomitéen som betår av  Morten Femoen og Stein Fossheim.

Datoene for neste løp blir 22.-25. mai 2021. Et grov løypeskisse (med forbehold om endringer) kan du laste ned her:

https://www.dropbox.com/s/49qf2fx31lev5xj/T1919%20L%C3%98YPE%202021.pdf?dl=0

Nye grep:

 • Start og mål blir på Gardermoen vest.
 • Vi kjører i motsetning til tidligere løp nå "medurs" - dvs. nordover på en vestlig rute opp Gudbrandsdalen, og sørover på en østlig rute via Røros og Trysil.
 • Løypa blir på ca.1035 km.

Invitasjon og detaljer om påmelding vil offentliggjøres 1. November 2020.

Vi sees i 2021!

* * * * * * * *

The annual General Assembly in T1919 was held on the 29th February, here are the key points.

A new board was elected:

 • "Rally-general" Rolf Barry-berg og chairman Arne Bjørn Hoel both retired from the board after many years of outstanding service.
 • New chairman is Kjell Bjarne Orset.
 • New boardmembers are Dag Øby og Arne Aarum.

Bjørn Hvaleby and Kim Jarre continues as board members, Carl Henrik Størmer continues as our auditor and likewise the election comittee consisting of Morten Femoen and Stein Fossheim.

The dates for the next rally is 22.-25. Mai 2021. You can download a draft route (subject to changes) here:

https://www.dropbox.com/s/49qf2fx31lev5xj/T1919%20L%C3%98YPE%202021.pdf?dl=0

New elements:

 • Start og Finish will be just west of Gardermoen airport.
 • In contrast to previous races, we now drive "clockwise" - ie. north on a western route up Gudbrandsdalen, and return south on an eastern route via Røros and Trysil.
 • The course will be about 1035 km/643 miles long.

Invitation and registration details will be published November 1st 2020.

See you in 2021!

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

rolf barry-berg | Svar 15.12.2020 14:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to take cover- but soon we are on the road again.We are sharing our happy memories!

Jon Hodges | Svar 13.12.2020 16:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the 2021 event. Sorry not to be joining you, perhaps 2023? Happy memories , thank you.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

13.01 | 07:29

Hej Kim
Vag jag förstår kan man anmäla sig (och betala) fram till den 1 Februari.
Rätt ?

...
15.12 | 14:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to take cover- but soon we are on the road again.We are sharing our happy memories!

...
13.12 | 16:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the 2021 event. Sorry not to be joining you, perhaps 2023? Happy memories , thank you.

...
03.12 | 02:01

Det er notert, og vi har sendt deg påmeldingsskjemaet på mail Torgeir.

...
Du liker denne siden