TRONDHJEMSRIDTET 1919 100 år 8.-11. juni/June 2019

Påmelding til 2019-løpet / Entries for the 2019-rally

Vi håper på litt mindre utfordrende kjøreforhold enn på bildet fra Drivdalen på 20-tallet. We hope for slightly less challenging riding conditions than on this photo from Drivdalen in the 1920's.

Påmelding til 2019-løpet

Påmeldingsfristen er nå utløpt og interessen har vært stor. Etter å ha gått igjennom alle påmeldinger har styret i Trondhjemsridtet 1919 gleden av å kunngjøre at alle påmeldte er akseptert!

Vi snakker om ryttere og passasjerer fra 7 ulike nasjoner og120 motorsykler og ekvipasjer av 21 forskjellige merker. De skal gi seg i kast med 1200 km med vei som går over fjell, gjennom dal og gjel, langs elver og sjøer på veier av alle slag. Et sant eventyr!

Informasjon om betaling vil bli kunngjort om kort tid.

Mvh Trondhjemsridtet 1919 

* * * * * *

Entries for the 2019-rally

The deadline for entry request has expired and the interest has been great. After having evaluated all entry forms the organizing committee of Trondhjemsridtet 1919 has the pleasure to announce that all entry requests are granted!

We are talking about riders and passengers from 7 different nations and 120 mounts and combos of 21 different brands. They are to engage 1200km of road over mountains, through valleys and gorges, along rivers and lakes on roads of all kinds. A true adventure!

Information about how and where to pay will be announced shortly.

Regards; Trondhjemsridtet 1919

Ekebergmarkedet 2018, lørdag 22. september

Fra starten på Trondhjemsridtet i 1919. Til venstre to Reading Standard maskiner, begge fullførte løpet, noe kun 6 ryttere gjorde. Til v. Oscar Wiger, til h. Macke Nicolaisen, begge fra Kristiania. * * * * * From the start of the original 1919 rally, to the left two Reading Standard machines, ridden by Oscar Wiger (left) and Macke Nicolaisen (right). Both riders were from Kristiania (name of Oslo at the time), and both finished the rally, which only 6 riders did. (Foto/photo: Sverre K. Gerber).

Trondhjemsridtet har en egen stand i eplehaven på Ekebergmarkedet lørdag 22.september. Standen ligger på høyre side av asfaltveien som går inn til venstre etter innkjøringen til markedet.

Vi stiller ut Henderson 1918 og 1928, Indian 1919 og 1923, og H-D 1930 og 1937.

Påmelding til løpet på standen. Velkommen!

* * * * *

Trondhjemsridtet will have a stand at Ekebergmarkedet in Oslo Saturday 22. September.

The stand is located in the "orchard", on the right side of the asphalt road going to the left after passing the entrance gate.

We will exhibit Henderson 1918 og 1928, Indian 1919 og 1923, og H-D 1930 og 1937.

Entry registration available on the stand. Welcome!

Påmelding 2019 er åpen / Entry for 2019 rally is open

Trondhjemsridtet 2019 (100 års jubileumsløp) er nå åpent for påmelding fram til 1. desember 2018. Se menyene på venstre side av skjermen for å finne:

  • Invitasjon til 2019-løpet
  • Sponsorer og samarbeidspartnere
  • Løpsreglement
  • Påmeldingsskjema

 

* * * * * * *

The Trondhjemsridtet 2019 rally (100th anniversary rally) is now open for registration until 1. December 2018. Se the menus on the left side of the screen to find:

  • Invitation for 2019-rally (EN - English version)
  • Partners, sponsors and supporters
  • Rally Regulations (EN - English version)
  • Entry form

Påmeldingsinfo 2019 / Entry info 2019 rally

Trondhjemsridtet 2019 (100 års jubileumsløp) vil være åpent for påmelding mellom 20. august og 1. desember 2018. Nærmere info vil publiseres i Sidevogna nr. 4/2018  samt på denne siden der påmeldingsskjema og info vil kunne lastes ned. Etter påmeldingsfristens utløpt vil man få beskjed om påmeldingen er akseptert og evt. en betalingsanmodning. Når deltakerkontigenten er betalt er man påmeldt. Så man har fortsatt god tid på seg til å gjøre sykkelen og seg selv klar! God MC-sommer ønskes fra "Trondhjemsridtet 1919".

The Trondhjemsridtet 2019 rally (100th anniversary rally) will be open for registration between 20. August and 1. December 2018. Further informations will be published in "Sidevogna" no. 4/2018 and on this web-site where regulations and entry form can be downloaded. After the registration period had expired you will be notified if your registrations is accepted and in that case receive a payment request. When the rally-fee is paid you are registered. So, there is still plenty of time to get your bike ready and prepare yourself for the rally! Happy riding from "Trondhjemsridtet 1919".

Årsmøte / Annual meeting

Foreningen "Trondhjemsridtet 1919" avholder sitt årsmøte på Mortens Kro lørdag 10. mars 2018 kl. 11.00.

Mvh Arne Bjørn Hoel, Styreleder

* * * * * *

The association "Trondhjemsridtet 1919" will hold its annual meeting at Mortens Kro on Saturday 10th March at 11:00 AM.

Rgds; Arne Bjørn Hoel, Chairman

2016 rally video

Det er laget en flott video fra 2016-løpet. Denne distribueres på DVD pga. musikkrettigheter.  (Legger vi den ut på hjemmesiden vår for nedlastning koster det en hel del i lisensiering). Distribusjon via DVD er kostnadsfritt til ikke-kommersiell bruk. Derfor tilbyr vi i begrenset omfang gratis 2016 video på DVD til dem som vil ha, primært til visning for klubber og lokalavdelinger samt deltakere. Det er fint om noen kan hjelpe oss med lokal distribusjon slik at vi kan redusere kostnader til pakking og porto.

Henvendelse Rolf Barry-Berg på e-post til rolf.barry-berg@getmail.no

* * * * *

It has been made a video from the 2016 rally. It's distributed on DVD due to music rights. (If we put it on our website for download, it costs a lot in licence fees). Distribution via DVD is free for non-commercial use. Thus we offer a limited number of free DVD copies of the 2016 video to those interested; primarily meant for clubs and rally participants. It's great if someone can help us with local distribution so we can reduce packing and postage costs.

Contact Rolf Barry-Berg by e-mail rolf.barry-berg@getmail.no

Mekaniker i 2016 - Halvdan Gyllander - tar sin H-D 1922 modell F (1000cc IOE magnet-tenning) på en prøvetur. * * * * Rally mechanic in 2016 Halvdan Gyllander takes his 1922 H-D model F (1000cc IOE, magneto ignition) for a test-ride.

Juni / June 2017: 2 år igjen - 2 years left!

Det er 2 år til Trondhjemsridtet 1919 avholdes neste gang, nemlig 8.-11. juni 2019. Allerede nå har noen henvendt seg til komitéen og lurt når de kan melde seg på. Svaret er - ikke ennå. Men vi i 1919 skal om ikke altfor lenge legg ut informasjon om dette. Det eneste jeg kan si i øyeblikket er at det vil bli kunngjort med en meget romslig tidsfrist og at det ikke er noen grunn til panikk. I mellomtiden benytter vi som arrangerer tiden til å kjøre litt motorsykkel samt å forberede maskinene grundig. Med ønske om en god sommer!

* * * * *

The next rally is still 2 years away, the jubilée will be held the 8.-11. June 2019. Already at this point have requests from individuals that ask when they can register for the 2019 rally. The answer is - not yet!

But the committee will - in not a too distant future - publish information about this. All that I can reveal now is that it will be a very ample timespan and there is no reason for panic. In the meanwhile everybody in the committée and serviceteam grabs the chance to do some riding and prepare our machines thoroughly. With the best wishes for a nice summer!

 

* * * * *

Christmas 2016

Arrangøren av «Trondhjemsridtet 1919» ønsker å takke alle deltakerne i årets Trondhjemsridt og ønsker dere alle tilbake til 100års jubileumsløpet 8. – 11. juni 2019. God jul og godt nytt år til dere alle!

For medlemmer av Trondhjemsridtet 1919 avholdes det generalforsamling  den 4. mars 2017; innkalling sendes ut primo februar. 

 * * * * *

The organizers of «Trondhjemsridtet 1919» wish to thank all participants of the 2016 Trondhjemsridt rally  and wish you all back 8. – 11. June 2019 for the 100th year anniversary rally. Merry Christmas and a Happy New Year to all of you!

En rød Indian er ikke noe dårlig valg for Julenissen som ser ut til å finne seg til rette i sidevogna. Men hvem kjører, er det reinsdyret Rudolf? * * * * * A Red Indian is an appropriate mount for Santa Claus that appears to be comfortable in the sidecar. But who’s driving – is Rudolf the reindeer?

* * * * * * *

Startnr. 34 Berndt Berntson svinger ut fra Morten's Kro på Henderson DeLuxe 1924. Foto: Geir Hellum. Start no. 34 Berndt Berntson swings out from Morten's Kro on his trusty Henderson DeLuxe 1924. Photo: Geir Hellum

Takk til alle! Thank you!

Da er 2016 rallyet vel overstått, fire fantastiske dager som har gitt oss og alle langs vår vei glede og inspirasjon! Takk til deltakerne, Service-teamet og værgudene - det blir ikke bedre enn dette!

Neste rally er satt opp til  8.-11. juni 2019; altså pinsen 2019. Da er det 100 års jubileum for "Det store motorcycleløbet" som det første Trondhjemsridtet ble kalt. Vi kommer til å publisere fotos fra årets løp her på hjemmesiden. Det legges også ut fotos og videoklipp på Trondhjemsridtet 1919's facebookside www.facebook.com/Trondhjemsridtet

,

Then the 2016 rally is well adjourned, four fantastic days has given us and all bystanders along the route joy and inspiration! Thanks to the participants, the Service-team and the weather gods - this is as good as it gets!

The next rally will take place between the 8. and 11. june 2019, which is Pentecost/Pfingst and Monday is a bank holiday in many countries. (Whit Monday or Pfingstmontag). Then it will be the 100th anniversary for the "The Great Motorcycle run" as the first rally was termed in 1919. We will publish photos from this years rally right here on the homepages. Photos and video-clips will also be published on our facebook-page www.facebook.com/Trondhjemsridtet

Hovedsponsor / Main sponsor

Norsk Motor Klubb nedstammer fra Norsk Motorcycle Klub som ble stiftet i 1916 og arrangerte det første Trondhjemsridtet i 1919. NMK feirer 100års jubileum i 2016 og er hovedsponsor av Trondhjemsridtet i jubileumsåret. Vi gratulerer!

Norsk Motor Klubb descends  from Norsk Motorcycle Klub that was founded in 1916 and organized the first Trondhjemsridt rally in 1919. NMK celebrates their 100th anniversary in 2016 and is the main sponsor of the 2016 rally. Our congratulations!

 


NMK' logo - i dag organiserer de motorsport for en mengde MC og bilklasser, men alt sammen begynte med to hjul - for hundre år siden.. The current logo of NMK - today they organize motorsport for a variety of MC and car classes, but it all started out with two wheels - hundred years ago..
Det opprinnelige logoet for Norsk Motorcycle-Klub som ble stiftet i 1916 og som organiserte det første Trondhjemsridtet i 1919. Norsk Motorcycle-Klub ble siden til Norsk Motor Klubb. The original logo for Norsk Motorcycle-Klub which was founded in 1916 and organized the first Trondhjemsridt rally in 1919. Norsk Motorcycle-Klub later evolved into Norsk Motor Klubb.
Trondhjemsridtet 2016 arrangeres av "Trondhjemsridtet 1919", en organisasjon tilsluttet Norsk Veteran Motorsykkel Club (NVMC). Rally Trondhjemsridtet 2016 is organized by "Trondhjemsridtet 1919" which is affiliated with the Norwegian Veteran Motorcycle Club (NVMC).
Norsk Veteran Motorsykkel Club (NVMC) arrangerte veteran MC-løpet "Trondhjemsrittet" flere ganger i mellom 1979 og 2010 under varierende konsepter. Siden 2012 har "Trondhjemsridtet 1919" arrangert Trondhjemsridtet som et 4-dagers løp fra Oslo til Trondheim og tilbake. The Norwegian Veteran Motorcycle Club (NVMC) organized several veteran MC-rallies named "Trondhjemsrittet" between 1979 and 2010 under various concepts. Since 2012 "Trondhjemsridtet 1919" has organized Trondhjemsridtet as a 4-day rally from Oslo to Trondheim and back.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Rolf | Svar 22.01.2018 01.50

Jan Emil! Still som deltaker med din indian 1928-så får vi se om en indianer orker hele turen gjennom villmarka. For her blir det mye fjell og skau !

Kim Jarre, Trondhjemsridtet 1919 | Svar 29.11.2017 11.15

Best hvis du melder deg på med din 1928 modell
Går ikke det er du velkommen som bakkemannskap, det er notert!

Jan Emil Kristoffersen | Svar 28.11.2017 21.47

Jeg stiller som bakkemannskap på min 2017 Scout! ( Var første gang med i 1984 med min 1928 Indian Chief)

Erik Kristoffersen | Svar 27.12.2016 19.47

Vi glæder os allerede, for vejret bliver det samme, som i 2016

Juha and Karina | Svar 20.06.2016 22.12

Thanx to all who made this great ride possible. We like to come again !
Norway is such a wonderful country !
J & K

Erik Kristoffersen | Svar 20.06.2016 18.05

Kære alle aktører i Trondhjemsridtet 2016
Tak for et fantastisk arrangement. Et meget flot løb alle dage, og en fantastisk logistik. Vi tager virkelig hatten af

Stein Hagen | Svar 15.06.2016 09.51

Takk til alle dere som stod bak og gjorde årets Trondhjemsridt til det gode rally det blei! Takk også til alle meddeltakere - godt kammeratskap er gull værd!

Lutz Helm | Svar 12.06.2016 22.10

Hallo aus Deutschland , vielen Dank für diese schöne Rallye .
Thanks.
MvH
Lutz

Anders F. Rudnå | Svar 10.06.2016 16.44

Dette var et helt supert arrangement fra ende til annen! Det overgikk forventningene, og de var høye. Tusen takk for meg! Hilsen Anders F. Rudnå.

Hans S Johansen | Svar 10.06.2016 09.08

Hei. Så er løpet over for denne gang. Nesten synd at det ikke varte lenger. Et flott arrangement med fantastisk vær hele tiden. Takk for meg. Hans S. J.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 07:21

Hei Ole, det går bra - med så gamle sykler er dere garantert plass. Meld dere på innen 1. desember.

...
16.11 | 19:17

hej. ER der stadig pladser ledige til løbet. ? Vi er et par fra Danmark og overvejer at stille op på Harley Davidson 1919 og Nimbus Kakkelovnsrør 1923.

...
29.08 | 22:58

Anmäld nu, hoppas den kom fram till Bernt! L-Å i Partille

...
20.08 | 06:23

Ser frem til startdag

...
Du liker denne siden