TRONDHJEMSRIDTET 8.-11. juni 2024

En Harley-Davidson model F med sidevogn på Skåbuvegen i Espedal i 1920. (Klikk på bildet for å forstørre). * * * A Harley-Davidson model F combo at Skåbu road in Espedalen in 1920. (Click photo to enlarge). Foto/photo: Sverre Lie /Maihaugen

Trondhjemsridtet 2024 – datoene fastsatt!

Styret i T1919 er i gang med å planlegge neste Trondhjemsridt, datoene er fastsatt til 8.-11. juni 2024. Start blir altså lørdag 8. juni og målgang tirsdag 11. juni, start/mål blir som i år på Flysamlingen ved Gardermoen. Løpet avholdes for en gangs skyld ikke i pinsen, grunnen er at 17. mai faller på fredag før ridtet, Pinseaften 2024 er 18. mai. Feiringen av Grunnlovsdagen er en viktig begivenhet i Norge som ville ha medført frafall av svært mange norske ryttere, i tillegg til utfordringer med hoteller/spisesteder og muligens transport. Ved å avholde løpet 2. helg i juni er vi dessuten sikrere på godt føre over fjelloverganger i forhold til pinsen som er hele 3 uker tidligere.

Med hensyn til ruten er denne ikke fastsatt, men det foreløpige konseptet er at vi kjører et stykke opp Gudbrandsdalen for så å fortsette i nordvestlig retning mot fjordene på vestlandet. Vi må selvsagt innom Trøndelag en sving før vi returnerer til Gardermoen. Det skal bemerkes at det er mange utfordringer med å stikke ut en slik rute, dagsetappene må avsluttes på steder der det finnes kapasitet mht. opphold og bespisning for hele ridtet og Serviceteamet. Dette er et puslespill vi kommer til å jobbe med de neste 10 måneder. Invitasjonen til 2024-løpet kommer til å bli publisert neste år i ”Sidevogna” og på hjemmesidene våre som vanlig. Vi gleder oss!

 

Trondhjemsridtet 2024 - the dates are set!

The board of T1919 have begun the planning the next Trondhjemsridt, the dates are set for June 8.-11. 2024. Start Saturday 8th of June and finish Tuesday 11th of June will both be at The Aircraft Museum at Gardermoen as in 2022. For once the rally is not held in the weekend of Pentecost since the Saturday is 18th of May in 2024. Friday 17th of May is Constitution Day which is a bank holiday and very big event in Norway, holding the event during Pentecost would have resulted in the dropout of very many Norwegian riders, in addition to challenges with hotels/restaurants and possibly also transport. By holding the rally the 2nd weekend of June we have better chances of good road conditions over mountain passes than during Pentecost which is a full 3 weeks earlier.

With regard to the route this hasn’t been decided yet, but the preliminary concept is that we drive a bit up Gudbrandsdalen and then continue in a north-west direction to the fjords of western Norway. We obviously have to stop in Trøndelag before we return to Gardermoen. It should be noted that there are many challenges in setting out such a route, the daily stages must end at places where there is capacity in terms of accommodation and meals for the entire entourage including the Service team. This is a puzzle we will be working on for the next 10 months. The invitation to the 2024 race will be published next year in our club-magazine “Sidevogna” and on our website as usual. We can hardly wait!

| Svar

Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.com. Mvh Kim

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och
vill gärna deltaga i årets Trondheimsritt. Br Peter

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to take cover- but soon we are on the road again.We are sharing our happy memories!

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the 2021 event. Sorry not to be joining you, perhaps 2023? Happy memories , thank you.