Tidsplan dag-for-dag / Schedule day-by-day

Tidsplan for løpet. Vær obs på siste starttidspunkt fra kaffe og lunsjstopp slik at du rekker fram til neste stopp i tide.

Dag 1, lørdag 4. juni

Frokost                                                        7:00-7:45

Førermøte                                                   8:00- 8:40

START fra Flysamlingen på Gardermoen fra  09:00                         

Kaffeservering - Espa, 70 km

Servering åpner                                           10:15

Siste start                                                   12:00

Lunsj - Hafjell, 110km

Servering åpner                                           13:00

Siste start                                                   15:00

Overnatting - Dombås, 155km

Middag                                                        20:30

Dag 2, søndag 5. juni (1. pinsedag)

Frokost                                                     7:00 – 8:30

Start Dombås                                            9:00

Kaffeservering - Oppdal, 80 km

Servering åpner                                        10:15

Siste start                                                 12:00

Lunsj - Berkåk, 60km

Servering åpner                                        12:30

Siste start                                                14:30

Kaffeservering -Tolga, 116km

Servering åpner                                        15:30

Siste start                                                17:15

Til Røros hotell, 85km

Middag                                                     20:30

Dag 3, mandag 6. juni (2. pinsedag)

Frokost                                                    7:00-9:00

Byvandring, guidet                                   9:30 *

Lunsj                                                      11:30

Utsjekk                                                   12:30

Start fra Røros                                        13:00

Kaffeservering - Johnsgård, 100km

Servering åpner                                      15:00

Siste start                                              16:00

Til Trysil Radisson Blu, 141km (121km)         

Middag                                                   20:30

Dag 4, tirsdag 7. juni

Frokost                                                  7:00-8:30

Start fra Trysil                                        9:00

Kaffeservering - Vålerbanen,96km

Servering åpner                                     11:00

Siste start                                             12:30

Lunsj - Sand, 66km

Servering åpner                                    13:00

Siste start                                            14:45

Til  Gardermoen, 48km  (MÅL)

Servering ved målgang.

*Guidet byvandring i UNESCO byen Røros. Start utenfor hotellet. Lunsj serveres som avslutning på byvandringen.

* * * * * * *

Schedule for Trondhjemsridtet. Please take notice of the last start time from coffee and lunch stops so that you make the next stop in time.

Day 1, Saturday June 4th

Breakfast                                                     7:00-7:45

Riders meeting                                             8:00- 8:40

START by entrance of the Aircraft museum    09:00                         

Coffee stop - Espa, 70 km

Dining opens                                                10:15

Last start time                                             12:00

Lunch - Hafjell, 110km

Dining opens                                                13:00

Last start time                                             15:00 

Accomodation - Dombås, 155km

Dinner                                                         20:30

Day 2, Sunday June 5th (Whit Sunday)

Breakfast                                                    7:00 – 8:30

Start Dombås                                              9:00

Coffee-stop - Oppdal, 80 km 

Dining opens                                              10:15

Last start time                                           12:00

Lunch - Berkåk, 60km

Dining opens                                             12:30

Last start time                                          14:30

Coffee-stop - Tolga, 116km

Dining opens                                             15:30

Last start tim                                            17:15

Accomodation Røros, 85km

Dinner                                                      20:30

Day 3, Monday June 6th

Breakfast                                                 7:00-9:00

Town-walk, guided                                   9:30 *

Lunch                                                     11:30

Check-out from hotel                              12:30

Start at Røros hotel                                 13:00

Coffee-stop Johnsgård, 100km

Dining opens                                           15:00

Last start time                                        16:00

Accomodation Trysil Radisson Blu, 141km (121km)         

Dinner                                                    20:30

Day 4, Tuesday June 7th 

Breakfast                                               7:00-8:30

Start at Trysil hotel                                9:00

Coffee stop - Våler raceway, 96km

Dining opens                                         11:00

Last start time                                      12:30

Lunch - Sand, 66km

Dining opens                                         13:00

Last start time                                      14:45

Gardermoen, 48km  (Finish)

Light meal served in the hotel

*Town-walk in the UNESCO town of Røros. The tour starts outside the hotel. Lunch is served at the end of the guided tour.

 

Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...