TRONDHJEMSRIDTET 1919 100 år 8.-11. juni 2019

Takk / Thanks / Danke

Hei alle sammen, det er nå 14 dager siden vi ankom Morten’s Kro etter 100års jubileumsløpet for Trondhjemsridtet.

”Ridet” var en stor suksess og vi takker for alle hyggelige ord og gratulasjoner via e-post, SMS, facebook og hjemmesiden vår.

Vi i komiteen vil takke deltakerne for deres bidrag til et vellykket og ikke minst hyggelig sosialt arrangement!

Med vennlig hilsen Trondhjemsridtet 1919

* * * * * * *

Hello everyone, it's now 14 days since we arrived at Morten’s Kro after the 100th anniversary rally of Trondhjemsridet.

The "ride" was a great success, and we thank you for all nice words and congratulations sent us via email, SMS, facebook and our homepage.

We in the committee would like to thank all participants for your contribution to a successful and friendly social event!

Greetings, Trondhjemsridtet 1919

* * * * * * *

Hallo allerseits, es ist nun 14 Tage her, dass wir nach der Rallye zum 100-jährigen Jubiläum von Trondhjemsridet bei Morten's Kro angekommen sind.

Die "reite" war ein voller Erfolg und wir danken Ihnen für alle netten Worte und Glückwünsche, die Sie uns per E-Mail, SMS, Facebook und unserer Homepage geschickt haben.

Wir möchten uns im Ausschuss bei allen Teilnehmern für Ihren Beitrag zu einer erfolgreichen und freundlichen gesellschaftlichen Veranstaltung bedanken!

Viele Grüße, Trondhjemsridtet 1919

Parkering/parking/parken på/at/im Moxy hotel

Parkering på Moxy hotell av biler og hengere

Gjester på Moxy hotell får fri parkering ifbm. overnatting på hotellet. Det er viktig at man ved innsjekking på hotellet forteller resepsjonen om kjøretøy som blir stående igjen etter utsjekking og hvor lenge. Dette for å unngå parkeringsgebyr.

Deltakere som ikke overnatter på Moxy må betale ved automatene på plassen.

Parking at Moxy hotel of cars and trailers

Guests at the Moxy hotel get free parking during their stay at the hotel.  It’s important that at check-in at the hotel to inform the front desk that the vehicle will be left after check-out and for how long. This is to avoid parking fees.

Participants who do not stay overnight at Moxy must purchase parking on site.

Parken im Moxy Hotel von Autos und Anhängern

Während Ihres Aufenthalts im Hotel Moxy parken Sie kostenfrei. Es ist wichtig, dass Sie beim Check-in im Hotel die Rezeption darüber informieren, dass das Fahrzeug nach dem Check-out für wie lange stehen bleibt. Dies dient zur Vermeidung von Parkgebühren.

Teilnehmer, die nicht bei Moxy übernachten, müssen an den Automaten vor Ort bezahlen.

Nyheter pr. 20. mai 2019 / News per 20. May 2019

Startliste med startnummer, Start- og løpsinformasjon er nå lagt ut.

Se nye faner:

"START-LISTE" inneholder oversikt over startende med nummer og gruppering.

"LØPSINFO/ RALLY INFO" inneholder viktig informasjon om starten, parkering og gjennomføringen av løpet.

* * * * *

Starting order plus Start- and rally information is now available. 

See new banners:

"START-LISTE" contains the starting order w/ numbers and grouping.

"LØPSINFO / RALLY INFO" contains important information about start, parking and implementation of the rally.

Roadbook og kart / Roadbook and maps

Løypebeskrivelse med tider, kart og Roadbook er nå lagt ut!

Se nye faner:

"Løype/Route" inneholder veibeskrivelsen dag for dag med tider (sammendrag).

"Kart/Maps" inneholder oversiktskart samt kart dag for dag.

"Roadbook" inneholder den detaljerte løypebeskrivelsen. Roadbook referer til kartene vha. bokstaver, "A" er kart A osv.

* * * * *

Route description w/ arrival times, maps and Roadbook has now been published!

See new banners:

"Løype/Route" contains the route description day-by-day with estimated arrival times (summary).

"Kart/Maps" contains an overview map plus maps day-by-day.

"Roadbook" contains the detailed road description and instructions. The Roadbook refers to the maps by letters, "A" indicates map A etc.

Nyheter pr. 25. april 2019 / News per 25. April 2019

Løypekjøring for Trondhjemsridtet er i gang! Vi kontrollkjører løypa og møter alle våre samarbeidspartnere som får løpets minneplakett til pryd for sitt etablissement. Første plakett ble igår levert til Milepelen Gjestgiveri på Sand i Odalen, og daglig leder Rita Nesset lover å henge den opp som vist. Her har vi lunch for 140 personer lørdag 8. juni. Arne Bjørn Hoel har designet plaketten og har ikke noe imot å bli fotografert i så godt selskap!

* * * * *

”Drive-through” of the 100 year jubilee rally route is ongoing!  We drive the entire route for control and meet all our suppliers which in turn receive the 100 year memorial plaque to adorn their establishment. The first plaquet was delivered yesterday to Milepelen Gjestgiveri (“the Milestone Inn”) where manager Rita Nesset promised to put it as shown.  We have lunch for 140 people at this inn on Saturday 8. June. Arne Bjørn Hoel has designed the plaque and doesn’t mind to be depicted in good company!   

Nyheter pr. 15. mars 2019 / News per 15. March 2019

Deltakere i det første Trondhjemsridtet i 1919 før start. (Klikk på bildet for større visning). * * * * * Participants in the original Trondhjemsridtet rally in 1919 prior to start. (Click on image for larger display).

Serviceteam disponerer nå vha. velvillige entusiaster tilstrekkelig antall biler, minibusser og tilhengere for 2019-løpet. Takk!

Deltakerlisten over bekreftede deltakere er nå lagt ut under fanen "Status". Det er påmeldt 115 motorsykler, "cyclecars" og sidevognsekvipasjer med førere samt 12 passasjerer - i alt 127  deltakere.

Diverse diagrammer som viser nasjonsfordeling av deltakere samt alders-,  nasjons- og merkefordeling av maskinene er lagt ut under fanen "Statictics".

* * * * *

The serviceteam now has - thanks to benevolent enthusiasts - a sufficient number of cars, minibuses and trailers at hand for the 2019 rally. Thanks!

The list of confirmed participants has now been published under the menu "Status". Now 115 motorcycles, cyclecars og sidecar combos with riders plus 12 passengers are confirmed - in total 127 participants.

Misc. diagrams that show the distribution of participants nationalities, plus age, nation and  brand distribution of the machines are now published under the menu "Statistics".

Kjøretøy til Serviceteam / Vehicles for the Serviceteam

Chevrolet Starcraften til venstre fra 1997 med 200K km på baken var med på 2016-løpet som trekkvogn for bergningshenger og minibuss for havarerte motorsyklister og passasjerer. * * * * * The trusty 1997 Chevy Starcraft on the left was the "hearse" for defunct motorcycles and provided transport for their abandoned riders and passengers during the 2016-rally.

Trondhjemsridtet 1919 er på jakt etter et par 9-seters minibusser til Serviceteamet. En 16 passasjerers minibuss er også aktuelt. Vi ønsker å låne 2 stk. slike flerbruksbiler/busser, helst dieseldrevne, de kan gjerne være eldre men må tilfredstille følgende krav:

1) Være norsk-registrerte. 2) Være EU-godkjente og i god teknisk og kjørbar stand. 3) Ha hengerfeste.

Kjøretøyene skal benyttes til bergning av havarerte motorsykler og transport av førere/passasjerer tilhørende havaristene.

Serviceteamet disponerer erfarne, voksne sjåfører med nødvendige sertifikater.Trondhjemsridtet 1919 kan betale et mindre leiebeløp til eier til dekning av merutgifter/slitasje. Alle utgifter til drivstoff, olje, bompenger og parkering underveis dekkes selvsagt av T-1919.

Husk at mange kjøretøy "står seg i hjel" - 1.200 km på varierende veier skulle gi minibussen din god trim og myke opp et endeledd både her og der!

Henvendelse Serviceteam v/Kim Jarre (mobil 9307 1450).

* * * * *

Trondhjemsridtet 1919 are looking for minibuses for the Serviceteam. (As only vehicles with Norwegian registration are allowed for use in Norway by Norwegian drivers we cannot use foreign registrated vehicles - but thanks anyway if you had in mind to give us an offer!)

 

 

Status 2019-løpet / Status 2019-rally

Ole Gunnar Vadseth (N) ved starten av 2014-løpet. Sykkelen er en Excelsior 1919-modell, lik den Erik Gotaas vant det første Trondhjemsridtet med for 100 år siden. * * * * * * Ole Gunnar Vadseth (N) at the start of the 2014-rally. His mount is an Excelsior 1919 model, identical to the one that Erik Gotaas rode to victory in the first Trondhjemsridt-rally 100 years ago.

Betalingsfristen gikk ut på fredag og de aller fleste påmeldte har nå betalt, noen få har trukket seg av personlige, helsemessige eller MC-messige grunner. Noen har etteranmeldt seg og vi har heldigvis vært i stand til å akseptere disse påmeldingene. Det ser ut til at vi lander på 120 motorsykler/sidevognsekvipasjer og 15 passasjerer, altså ca. 135 deltakere. Dette er vi meget formøyd med!

* * * * * *

The deadline for payment expired on Friday and almost all entries has by now paid the rally fee, a small number of riders has withdrawn due to personal or MC-related reasons. Others has issued last-minute entry requests that we luckily have been able to accept. Currently it seems that we will have 120 motorcycles/sidecar combos and 15 passengers; all in all about 135 participants. We are very happy with this result!

Betaling og refusjon / Payment and refund

En "Reading Standard" avbildet utenfor forhandler Haller Kopsland & Co. i Oslo. (I dag huser lokalene restaurant "Gamle Raadhus"). Enkelte hevder at R-S ikke var bra maskiner, dog kjørte 2 av de 6 som fullførte løpet i 1919 på nettopp R-S maskiner, de to eneste som startet - altså 100% suksess. * * * * * * A "Reading Standard" depicted outside the importer Haller Kopsland & Co.'s premises in Oslo. (Today the restaurant "Gamle Raadhus" is situated in the building). Some maintain that R-S was less than solid machines, however 2 of the 6 riders that finished the 1919-rally rode such R-S machines, the only two entered - a 100% succcess rate. Foto/photo: Narve Skarpmoen

Betaling og evt. refusjon ifbm. 2019-løpet

Betalingfristen for deltakeravgift er fortsatt 15. februar 2019. Mht. løpsreglementet er formuleringen rundt refusjon i løpsreglementet mangelfull. Styret har derfor vedtatt et tillegg til Løpsreglementet, som er tilsvarende det som gjaldt i 2016, dog med den forskjell at vi nå innrømmer 100% refusjon av innbetaling 14 dager etter betalingsfristens utløp.

Kort fortalt: Betal deltakeravgiften innen 15 februar. Innen 1. mars får du hele deltakeravgiften tilbake om du trekker deg. Mellom 2. mars og 1. mai får du halvparten av deltakeravgiften refundert. Etter 1. mai gis ingen refusjon. Se Løpsreglementet for detaljer - tillegget er tilføyd nederst uthevet i en annen farge.

* * * * *

Payment and refund of the 2019 rally entry fee.

The deadline for payment of the entry fee is still the 15th february 2019. Regarding the Rally regulations the formulation regarding refunds was incomplete. The board has thus adopted an addition to the regulations that's equivalent to the 2016-regulations, however with the difference that we now grant 100% of paid fee refunded during the first two weeks after the payment deadline has expired.

In short: Pay the participant fee within the 15th February. Within the 1st March you will have the entire fee refunded if you withdraw. Between 2nd March and 1st May we refund half of the entry fee if you should cancel. After the 1st May no refund is given. See the Regulations for details - the addition is at the bottom of the regulations highlighted in a contrasting colour.

 

Påmelding til 2019-løpet / Entries for the 2019-rally

Vi håper på litt mindre utfordrende kjøreforhold enn på bildet fra Drivdalen på 20-tallet. We hope for slightly less challenging riding conditions than on this photo from Drivdalen in the 1920's.

Påmelding til 2019-løpet

Påmeldingsfristen er nå utløpt og interessen har vært stor. Etter å ha gått igjennom alle påmeldinger har styret i Trondhjemsridtet 1919 gleden av å kunngjøre at alle påmeldte er akseptert!

Vi snakker om ryttere og passasjerer fra 7 ulike nasjoner og120 motorsykler og ekvipasjer av 21 forskjellige merker. De skal gi seg i kast med 1200 km med vei som går over fjell, gjennom dal og gjel, langs elver og sjøer på veier av alle slag. Et sant eventyr!

Informasjon om betaling vil bli kunngjort om kort tid.

Mvh Trondhjemsridtet 1919 

* * * * * *

Entries for the 2019-rally

The deadline for entry request has expired and the interest has been great. After having evaluated all entry forms the organizing committee of Trondhjemsridtet 1919 has the pleasure to announce that all entry requests are granted!

We are talking about riders and passengers from 7 different nations and 120 mounts and combos of 21 different brands. They are to engage 1200km of road over mountains, through valleys and gorges, along rivers and lakes on roads of all kinds. A true adventure!

Information about how and where to pay will be announced shortly.

Regards; Trondhjemsridtet 1919

Ekebergmarkedet 2018, lørdag 22. september

Fra starten på Trondhjemsridtet i 1919. Til venstre to Reading Standard maskiner, begge fullførte løpet, noe kun 6 ryttere gjorde. Til v. Oscar Wiger, til h. Macke Nicolaisen, begge fra Kristiania. * * * * * From the start of the original 1919 rally, to the left two Reading Standard machines, ridden by Oscar Wiger (left) and Macke Nicolaisen (right). Both riders were from Kristiania (name of Oslo at the time), and both finished the rally, which only 6 riders did. (Foto/photo: Sverre K. Gerber).

Trondhjemsridtet har en egen stand i eplehaven på Ekebergmarkedet lørdag 22.september. Standen ligger på høyre side av asfaltveien som går inn til venstre etter innkjøringen til markedet.

Vi stiller ut Henderson 1918 og 1928, Indian 1919 og 1923, og H-D 1930 og 1937.

Påmelding til løpet på standen. Velkommen!

* * * * *

Trondhjemsridtet will have a stand at Ekebergmarkedet in Oslo Saturday 22. September.

The stand is located in the "orchard", on the right side of the asphalt road going to the left after passing the entrance gate.

We will exhibit Henderson 1918 og 1928, Indian 1919 og 1923, og H-D 1930 og 1937.

Entry registration available on the stand. Welcome!

Påmelding 2019 er åpen / Entry for 2019 rally is open

Trondhjemsridtet 2019 (100 års jubileumsløp) er nå åpent for påmelding fram til 1. desember 2018. Se menyene på venstre side av skjermen for å finne:

  • Invitasjon til 2019-løpet
  • Sponsorer og samarbeidspartnere
  • Løpsreglement
  • Påmeldingsskjema

* * * * * * *

The Trondhjemsridtet 2019 rally (100th anniversary rally) is now open for registration until 1. December 2018. Se the menus on the left side of the screen to find:

  • Invitation for 2019-rally (EN - English version)
  • Partners, sponsors and supporters
  • Rally Regulations (EN - English version)
  • Entry form

Påmeldingsinfo 2019 / Entry info 2019 rally

Trondhjemsridtet 2019 (100 års jubileumsløp) vil være åpent for påmelding mellom 20. august og 1. desember 2018. Nærmere info vil publiseres i Sidevogna nr. 4/2018  samt på denne siden der påmeldingsskjema og info vil kunne lastes ned. Etter påmeldingsfristens utløpt vil man få beskjed om påmeldingen er akseptert og evt. en betalingsanmodning. Når deltakerkontigenten er betalt er man påmeldt. Så man har fortsatt god tid på seg til å gjøre sykkelen og seg selv klar! God MC-sommer ønskes fra "Trondhjemsridtet 1919".

The Trondhjemsridtet 2019 rally (100th anniversary rally) will be open for registration between 20. August and 1. December 2018. Further informations will be published in "Sidevogna" no. 4/2018 and on this web-site where regulations and entry form can be downloaded. After the registration period had expired you will be notified if your registrations is accepted and in that case receive a payment request. When the rally-fee is paid you are registered. So, there is still plenty of time to get your bike ready and prepare yourself for the rally! Happy riding from "Trondhjemsridtet 1919".

Årsmøte / Annual meeting

Foreningen "Trondhjemsridtet 1919" avholder sitt årsmøte på Mortens Kro lørdag 10. mars 2018 kl. 11.00.

Mvh Arne Bjørn Hoel, Styreleder

* * * * * *

The association "Trondhjemsridtet 1919" will hold its annual meeting at Mortens Kro on Saturday 10th March at 11:00 AM.

Rgds; Arne Bjørn Hoel, Chairman

2016 rally video

Det er laget en flott video fra 2016-løpet. Denne distribueres på DVD pga. musikkrettigheter.  (Legger vi den ut på hjemmesiden vår for nedlastning koster det en hel del i lisensiering). Distribusjon via DVD er kostnadsfritt til ikke-kommersiell bruk. Derfor tilbyr vi i begrenset omfang gratis 2016 video på DVD til dem som vil ha, primært til visning for klubber og lokalavdelinger samt deltakere. Det er fint om noen kan hjelpe oss med lokal distribusjon slik at vi kan redusere kostnader til pakking og porto.

Henvendelse Rolf Barry-Berg på e-post til rolf.barry-berg@getmail.no

* * * * *

It has been made a video from the 2016 rally. It's distributed on DVD due to music rights. (If we put it on our website for download, it costs a lot in licence fees). Distribution via DVD is free for non-commercial use. Thus we offer a limited number of free DVD copies of the 2016 video to those interested; primarily meant for clubs and rally participants. It's great if someone can help us with local distribution so we can reduce packing and postage costs.

Contact Rolf Barry-Berg by e-mail rolf.barry-berg@getmail.no

Mekaniker i 2016 - Halvdan Gyllander - tar sin H-D 1922 modell F (1000cc IOE magnet-tenning) på en prøvetur. * * * * Rally mechanic in 2016 Halvdan Gyllander takes his 1922 H-D model F (1000cc IOE, magneto ignition) for a test-ride.

Juni / June 2017: 2 år igjen - 2 years left!

Det er 2 år til Trondhjemsridtet 1919 avholdes neste gang, nemlig 8.-11. juni 2019. Allerede nå har noen henvendt seg til komitéen og lurt når de kan melde seg på. Svaret er - ikke ennå. Men vi i 1919 skal om ikke altfor lenge legg ut informasjon om dette. Det eneste jeg kan si i øyeblikket er at det vil bli kunngjort med en meget romslig tidsfrist og at det ikke er noen grunn til panikk. I mellomtiden benytter vi som arrangerer tiden til å kjøre litt motorsykkel samt å forberede maskinene grundig. Med ønske om en god sommer!

* * * * *

The next rally is still 2 years away, the jubilée will be held the 8.-11. June 2019. Already at this point have requests from individuals that ask when they can register for the 2019 rally. The answer is - not yet!

But the committee will - in not a too distant future - publish information about this. All that I can reveal now is that it will be a very ample timespan and there is no reason for panic. In the meanwhile everybody in the committée and serviceteam grabs the chance to do some riding and prepare our machines thoroughly. With the best wishes for a nice summer!

* * * * *

Christmas 2016

Arrangøren av «Trondhjemsridtet 1919» ønsker å takke alle deltakerne i årets Trondhjemsridt og ønsker dere alle tilbake til 100års jubileumsløpet 8. – 11. juni 2019. God jul og godt nytt år til dere alle!

For medlemmer av Trondhjemsridtet 1919 avholdes det generalforsamling  den 4. mars 2017; innkalling sendes ut primo februar. 

 * * * * *

The organizers of «Trondhjemsridtet 1919» wish to thank all participants of the 2016 Trondhjemsridt rally  and wish you all back 8. – 11. June 2019 for the 100th year anniversary rally. Merry Christmas and a Happy New Year to all of you!

En rød Indian er ikke noe dårlig valg for Julenissen som ser ut til å finne seg til rette i sidevogna. Men hvem kjører, er det reinsdyret Rudolf? * * * * * A Red Indian is an appropriate mount for Santa Claus that appears to be comfortable in the sidecar. But who’s driving – is Rudolf the reindeer?

* * * * * * *

Startnr. 34 Berndt Berntson svinger ut fra Morten's Kro på Henderson DeLuxe 1924. Foto: Geir Hellum. Start no. 34 Berndt Berntson swings out from Morten's Kro on his trusty Henderson DeLuxe 1924. Photo: Geir Hellum

Takk til alle! Thank you!

Da er 2016 rallyet vel overstått, fire fantastiske dager som har gitt oss og alle langs vår vei glede og inspirasjon! Takk til deltakerne, Service-teamet og værgudene - det blir ikke bedre enn dette!

Neste rally er satt opp til  8.-11. juni 2019; altså pinsen 2019. Da er det 100 års jubileum for "Det store motorcycleløbet" som det første Trondhjemsridtet ble kalt. Vi kommer til å publisere fotos fra årets løp her på hjemmesiden. Det legges også ut fotos og videoklipp på Trondhjemsridtet 1919's facebookside www.facebook.com/Trondhjemsridtet

,

Then the 2016 rally is well adjourned, four fantastic days has given us and all bystanders along the route joy and inspiration! Thanks to the participants, the Service-team and the weather gods - this is as good as it gets!

The next rally will take place between the 8. and 11. june 2019, which is Pentecost/Pfingst and Monday is a bank holiday in many countries. (Whit Monday or Pfingstmontag). Then it will be the 100th anniversary for the "The Great Motorcycle run" as the first rally was termed in 1919. We will publish photos from this years rally right here on the homepages. Photos and video-clips will also be published on our facebook-page www.facebook.com/Trondhjemsridtet

Hovedsponsor / Main sponsor

Norsk Motor Klubb nedstammer fra Norsk Motorcycle Klub som ble stiftet i 1916 og arrangerte det første Trondhjemsridtet i 1919. NMK feirer 100års jubileum i 2016 og er hovedsponsor av Trondhjemsridtet i jubileumsåret. Vi gratulerer!

Norsk Motor Klubb descends  from Norsk Motorcycle Klub that was founded in 1916 and organized the first Trondhjemsridt rally in 1919. NMK celebrates their 100th anniversary in 2016 and is the main sponsor of the 2016 rally. Our congratulations!

NMK' logo - i dag organiserer de motorsport for en mengde MC og bilklasser, men alt sammen begynte med to hjul - for hundre år siden.. The current logo of NMK - today they organize motorsport for a variety of MC and car classes, but it all started out with two wheels - hundred years ago..
Det opprinnelige logoet for Norsk Motorcycle-Klub som ble stiftet i 1916 og som organiserte det første Trondhjemsridtet i 1919. Norsk Motorcycle-Klub ble siden til Norsk Motor Klubb. The original logo for Norsk Motorcycle-Klub which was founded in 1916 and organized the first Trondhjemsridt rally in 1919. Norsk Motorcycle-Klub later evolved into Norsk Motor Klubb.
Trondhjemsridtet 2016 arrangeres av "Trondhjemsridtet 1919", en organisasjon tilsluttet Norsk Veteran Motorsykkel Club (NVMC). Rally Trondhjemsridtet 2016 is organized by "Trondhjemsridtet 1919" which is affiliated with the Norwegian Veteran Motorcycle Club (NVMC).
Norsk Veteran Motorsykkel Club (NVMC) arrangerte veteran MC-løpet "Trondhjemsrittet" flere ganger i mellom 1979 og 2010 under varierende konsepter. Siden 2012 har "Trondhjemsridtet 1919" arrangert Trondhjemsridtet som et 4-dagers løp fra Oslo til Trondheim og tilbake. The Norwegian Veteran Motorcycle Club (NVMC) organized several veteran MC-rallies named "Trondhjemsrittet" between 1979 and 2010 under various concepts. Since 2012 "Trondhjemsridtet 1919" has organized Trondhjemsridtet as a 4-day rally from Oslo to Trondheim and back.

Carsten 25.06.2019 11:32

Hello all, thanks a lot for this very nice organisation of the rally. It was memorable for me.
Carsten fran Tyskland

Roy 17.06.2019 04:56

Stort tack

Per Leis 16.06.2019 17:11

Hej, super bra jobb av alla, tack. Mvh Per Leis

stein hagen 08.06.2019 02:00

God tur alle i hop ønskes dere på årets rally!
Desværre måtte jeg avlyse i likhet med Panther-broderen Jon Arne Hjelle som også måtte utgå! Hilsen Stein

Hans S. Johansen 21.01.2019 15:07

Hei. Er det klar startliste for løpet nå?

Rolf Barry-Berg 22.01.2019 01:15

Nei ikke ennå. Vi er midt i innbetalingsperioden og må bli ferdige med dette først. Vi har også flere som melder Interesse vlista kommer når vi har mer oversikt

Rolf 22.01.2018 00:50

Jan Emil! Still som deltaker med din indian 1928-så får vi se om en indianer orker hele turen gjennom villmarka. For her blir det mye fjell og skau !

Kim Jarre, Trondhjemsridtet 1919 29.11.2017 10:15

Best hvis du melder deg på med din 1928 modell
Går ikke det er du velkommen som bakkemannskap, det er notert!

Jan Emil Kristoffersen 28.11.2017 20:47

Jeg stiller som bakkemannskap på min 2017 Scout! ( Var første gang med i 1984 med min 1928 Indian Chief)

Erik Kristoffersen 27.12.2016 18:47

Vi glæder os allerede, for vejret bliver det samme, som i 2016

Juha and Karina 20.06.2016 20:12

Thanx to all who made this great ride possible. We like to come again !
Norway is such a wonderful country !
J & K

Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...