Påmeldingsskjema / Entry form

Påmeldingsskjema

Klikk på lenken (understreket) nederst for å laste ned. Dokumentet vil lastes ned fra dropbox.com. (Du trenger ikke være medlem eller melde deg inn for å få tilgang til dokumentet).

Ett nytt vindu vil åpne seg, trykk på den stor blå Download knappen i øvre høyre hjørne.

Velg "Direct download". Du får nå et "normalt nedlastings vindu" der du kan velge "Lagre fil", og deretter fortsette som normalt i slike situasjoner ved å trykke "Nedover pil" på menylinjen, og deretter velge hvor du vil lagre filen osv.

Trykk denne lenken når du er klar: Last ned Påmeldingsskjema

Hvis du skulle få problemer med å se på, laste ned eller fylle ut påmeldingsskjemaet så send en mail til be-granb@online.no og be om påmeldingsskjema; så sender vi det til deg. Vi aksepterer også påmelding per mail uten skjema, bare få med ditt fulle navn, adresse og kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer) samt opplysninger om sykkelen - årgang, merke, type osv. (Har du ikke e-post så kan du ringe til en av personene i komiteen, telefonlisten står nederst på invitasjonen). Velkommen!

 

Entry form

Click the underlined text below to start download. The document will be downloaded from dropbox.com. (You don't need to be a member or sign up to have access to the document).

A new window will open, press the big Blue Download Botton in the upper right corner.

Choose "Direct download". You will now get a "normal download window" where you can choose "Save file", and then proceed as normal in such situations by pressing the "Arrow pointing down" on the menu bar, choosing location on your computer etc.

Press this link when you are ready: Download Entry form

If you should experience problems with viewing, downloading or filling in the entry form please send an e-mail to be-granb@online.no and ask for it, we will then send it to you. We do also accept entry requests per e-mail without the form, just be sure to include you full name, adress and contact info (e-mail and telephone number) plus info about your MC - year, make, type etc. (If you do not have access to e-mail you can telephone any of the members in the committee, the telephone list is on the last page of the invitation). Welcome!

Eivind Håmsø 28.05.2017 17:31

Hei
Hvordan melder jeg meg på til rittet i 2019 ?

Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...