Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...

Dette skiltet stod her i 1919 også!

innformasjon/bilder

Nyheter fra komiteen

Siste nytt

Komiteen har møte 17 april- og vil deretter komme med mye ny informasjon her.

Se under Siste nyheter- og følg med mot slutten av neste uke! 

Siste nytt

😎Nå begynner det å bli orden i rekkene! Vi har startlista på det nærmeste klar, og det samme gjelder forlegningslista- dvs vi tror vi har fått på plass alle ønsker om hvem som deler rom med hvem osv. Klager rettes til romkameraten - og ikke til komiteen!

Vi røper at løpet åpnes av kvinnelige førere, og at vi regner med å starte parvis med en norsk og en utenlandsk deltaker pr par. 

Vi jobber nå på spreng med å lage road-book og kart med alle detaljer tydelige slik at det skal bli lett å finne fram. Vi legger ikke inn "feller", for dette skal være et motorsykkelløp hvor vi skal kose oss på sykkelen og i samværet med de andre. De som roter seg bort på landsbygda kommer helt sikkert til å få høre det om kvelden likevel---

Vi vil legge ut startlista og annen info etter påske, så følg med. Men  mellomtiden:Kjør mye med sykkelen så du vet den er ok og:

God påske fra oss i komiteen!!😎

Siste nytt

VI GÅR OVER I GJENNOMFØRINGSFASEN AV 2012-LØPET.

Løpet er nå fulltegnet, og dette er meddelt NVMCs Generalforsamling idag. Det er altså for sent å melde seg på- Så nå ser du snart bare bakhjulet!😀

Komiteen har også orientert om en del praktiske saker som har relevans direkte til gjennomføringen, og dette synes å ha fått tilslutning fra deltakerne på generalforsamlingen, selv om dette ikke var en beslutnings- men orienteringssak. Vi fikk noen nyttige tilbakemeldinger, bl a på hastigheter, behov for funksjonærer osv. Komiteen vil nå utarbeide kjørebeskrivelser, kart og diverse regler mm som vil bl lagt ut på denne hjemmesiden under egen knapp, f eks "Deltakerinfo". Følg gjerne  med her, for vi akter å legge ut alt vi etterhvert utarbeider til løpet. Du vl faktisk etterhvert også få så mye stoff at du kan kjøre løpet på egen hånd.

Vi går derved over i gjennomføringsfasen, og det vil derfor ikke bli lagt til historisk stoff eller noe annet før dette er gjennomført. Etterhvert vil vi nok måtte omarbeide layout på denne hjemmesiden også- men slik er det når man må gjøre alt fra bunnen av og skape ny virksomhet: Her må vi bygge veien mens vi kjører for å kunne holde tempoet oppe og få produktet ut i markedet.

Dersom du gjerne ville vært deltaker, eller forøvrig vil gjøre en innsats for klubben, så meld deg gjerne som funksjonær her på hjemmesiden eller til noen av komitemedlemmene. Vi minner om at Skåne rundt har over 50 funksjonærer på et løp som er under halvparten så langt, mens vi er 4 alt i alt, + noen fra styret som gjerne trår til samtidig som de kjører. Selv Tordenskiold trengte flere enn 4 soldater!

Siste nytt

Komiteen i arbeid 7 mars hos Bue. Legg merke til at tradisjonen fra 1919 mht drivstoff på bordet føres videre- men denne komiteen kommer ikke til å åpne flaska før Trondhjemsridtet 1919 er gjennomført!

For dere som ikke kjenner oss: Fra venstre: Carl Henrik Størmer, Bue David-Andersen, Rolf Barry-Berg og Arne Bjørn Hoel.

Fra nå av trenger vi flere hjelpere- ikke minst som funksjonærer, så vil du oppleve trivelig miljø og gjøre en innsats for NVMC -så meld deg til en av oss!

Siste nytt

Nå blir det trangt om plassen- men trivelig!

Komiteen hadde møte 7 mars, og hovedtemaet var hvor mange deltakere vi greier å ta hånd om både mht kvalitet i gjennomføringen og mht forlegning. Det er noe kapasitetsproblemer på hotellsiden- ikke minst fordi etterspørselen etter løpet er mye større enn vi hadde drømt om. Også fra utlandet er interessen stor.

Da vi vet av erfaring at mange- spesielt norske-  venter til siste dagen med å melde seg på, kan vi allerede nå si at dersom du vil være med så må du reagere fort- og du er ikke påmeldt før du har betalt. Som nevnt i tidligere informasjon ser vi ikke bort fra at vi må foreta en utvelgelse helt til slutt, og kriteriene for dette er klare.

Selve løpet vil bli lagt opp slik som i 1919, dvs med passeringskontroller på samme steder som den gang i form av f eks stempling ved passering. Jernbanestasjonene og deres "Uhre" kommer du derfor til å stifte bekjentskap med- nå som da!

Noen steder skal du også få prøve hvordan det var å kjøre med datidens makshastigheter, dvs 15,24 og 33 km/t.

 Det blir ikke tidspress, og det vil bli mye anledning til  velge å kjøre individuelt eller i grupper. Enkelte strekninger må vi kjøre i grupper under felles ledelse for å være sikre på å ikke miste noen. 

Hver kveld vil vi ha et kort erfaringsutvekslingsmøte og hvor alle vil få utlevert et sett med kart og kjøreordre/beskrivelse for neste dag. Vi legger stor vekt på det sosiale og skal ha det trivelig underveis og om kveldene.

Det vil bli gitt en kort status og orientering om løpet under årets generalforsamling på Brandbu, og noe mer infor kommer i Sidevogna neste nummer. 

vi anbefaler at du holder deg oppdatert via denne hjemmesiden, da det nå skjer noe hver eneste dag. 

Etter påske kommer vi til å opprette en egen side for info til de som skal delta.

Siste nytt

T rondhjemsridtet 1919 er døpt og klart til start!

          Vi utvider Prøveløpet- og du er velkommen til å melde deg på . 26/5 - 29/5 2012. Start fra Mortens kro kl.10.00 mål kl.1500 29/5 Mortens kro. 

Først: Takk til alle dere som har besøkt løpets hjemmesider, enten dere har klikket dere videre fra NVMCs hovedside eller direkte på www.trondhjemsridtet.com. I romjula lå vi på over 200 klikk i døgnet, og vi passerte 9000 klikk allerede tidlig i januar. Det viser at en slik hjemmeside som informasjonsbase er praktisk, og vi vil satse på denne som hovedkontaktmedium fremover. Den gjør det enklere for arrangørene fremover.
Fortsett derfor med å besøke hjemmesiden, for her kommer det stadig nytt.

Hva har skjedd siden sist?
Først: Løpet har fått sitt endelige navn: Trondhjemsridtet 1919. Dette er bestemt etter en lengre prosess, og det historiske aspekt og faktagrunnlag var utslagsgivende for valget.
Om ”folkemunne” senere kommer til å kalle det  ”1919-rittet ” eller noe i den stilen- får tiden vise. Men det formelle navnet på merkevaren er altså bestemt – og logoen som du ser her er fastsatt ut fra dette. Den er basert på den originale tegningen, utført av en av datidens mest kjente illustratører. Her er vi altså på faglig og historisk  solid grunn, både mht skrivemåte og design.
I tillegg til jobben med å utvikle hjemmesiden er det inngått leveranseavtaler med 12 forskjellige leverandører av forpleining og overnatting, og vi har markedsført løpet til våre søsterklubber i Norden.  Et gledelig resultat er at folk allerede tidlig meldte seg på via hjemmesidene, og da det er Skåne Runt og Skagenløbet vi skal matche, er det hyggelig at de fem første som meldte seg på allerede før nyttår kom fra nettopp Skåne og Danmark. Det er også en viss interesse fra England.

Vil du være med så heng på!
Når det gjelder deltakere var det opprinnelig ønskelig å begrense dette til 15-20 fordi vi mente en større gruppe neppe ville være håndterbar og vi måtte prioritere utviklingsarbeidet. Vi er kommet mye lenger enn vi hadde håpet pr januar, og vi ser nå at dersom alle tar med seg godt humør og er klar over at vi skal ”bygge veien mens vi kjører”, så kan vi ta med flere enn opprinnelig tenkt. Det er nå reservert ca 30 hotellrom, men dersom vi er tidlig ute greier  vi muligens å få flere. Vi konkurrerer med konfirmasjonshelg og pning av golfsesongen
Vi har kontraktsbundet oss til overnatting/forpleining, og dette innebærer også avtalte betingelser for kansellering, så det er derfor nødvendig at vi har gode tidsmarginer mellom  påmelding / betaling og selve løpet. Du må derfor bestemme deg tidlig. Vil du melde deg på, så gjør det via hjemmesidene for løpet. Der beskriver vi påmeldingsprosessen.

Fristen for påmelding og betaling er 20 mars, men vi oppfordrer alle til å melde seg på tidligst mulig. Dersom vi mot formodning må velge ut deltakere, gjelder at vi prioriterer de eldste syklene foran de yngste ( pr januar er snittalderen på syklene 1937), og de som først meldte seg på prioriteres foran etternølerne. Dessuten oppfordrer vi kvinnelige førere til å melde seg på.
(De kan allerede regne seg som sikre på å få delta. Vi regner med at vi ikke blir innklaget for Likestillingsombudet likevel….)  
Klasseinndeling:
(S angir sidevogn som egen klasse i aldersgruppen)
Klasse A/AS: Sykler produsert før 31/12- 1924, dvs de som kunne delta den gang

Klasse B/BS: 1925-1939
Klasse C/CS: 1940-1954
(For akkurat dette prøveløpet vil noen deltakere kunne gis dispensasjon til å stille med noe nyere sykler, bl a fordi disse deltakerne vil bli gitt særskilte oppgaver underveis. )

Priser og økonomi
Løpet er et all inclusive-løp, dvs du får all mat og overnatting inkludert i startavgiften som skal forhåndsbetales. Kort fortalt omfatter dette 3 varme luncher (Opaker gård/ Solør, Malmplassen/Tolga og Kongsvold Fjellstue/Hjerkinn), 5-6 kaffepauser m/kake eller vaffel, 3 hotellovernattinger  på gode hoteller ( Rena, Trondheim og Øyer) med fellesmiddag (2 retter, kaffe osv) og frokost. I tillegg blir det lett servering ved start og mål som er Mortens Kro på Gjelleråsen. Her kan vi også etterlate biler og hengere.
Prisene vi har forhandlet oss frem til er gode gruppepriser  og er, inklusive en ”Startkontingent” på kr 450,- pr deltaker (samme pris for fører og passasjer) :
Ved overnatting i enkeltrom:   Kr 3925,- pr person

Ved overnatting i dobbeltrom: Kr 3250,- pr person
For ordens skyld nevner vi at vi ikke på noen måte er reisearrangører, men kun en formidler av dine penger til de aktuelle leverandører. Vi har ingen gebyrer eller fortjeneste for dette.
Nærmere detaljer fremgår av påmeldingsskjemaet som du får via hjemmesidene.

  Hva forventer vi av deg som deltaker i prøveløpet?
Vi ønsker som tidligere nevnt å få en bredest mulig sammensatt gruppe fordi dette er et løp som utvikles underveis. Du må derfor ta med deg godt humør og vilje til å bidra med konstruktive forslag til løpets innhold og opplegg, både underveis og etterpå.
 Noen av de spørsmål vi må besvare underveis er f eks:
- Er dagsetappene passe lange? (Noen lurer på om løpet kan gjøres på tre dager…???)

--Er det passe avstand mellom hvert måltid (kaffepauser, luncher osv)

- Er menyene ok?  Hva vil vi ha mer/mindre av?

- Er hotellene og forpleiningen der ok?

- Parkering: Plass, sikring, mulighet for service eller egen skrujobbing osv?

- Hva er ideell tid for start (0800?) og målgang (senest 1900?) pr dag?

- Hvor stor hastighet bør vi ha på gjennomsnitthastighets/regularity- og transportetapper?

- Hvordan regulerer vi tiden underveis (etapper, oppholdstider,)  og unngår ansamlinger osv

- Hvilke typer konkurranser bør vi ha underveis- og hvilke bør vi absolutt ikke ha?

- Hvilket opplegg ønsker vi for følgebil, bagasjetransport og redning/verksted?

- Dersom vi vil ha et åpent fullskala hovedløp i 2014, hva gjør vi da i mellomtiden?

- og du har sikkert mange flere gode spørsmål underveis selv.
Vi har egne konferanserom på alle hotellene, og kommer til å ta en kort kveldssamling hvert sted for å prate litt rundt dette, dagens erfaringer osv. Da kan du ta med deg valgfritt drikke- som du betaler selv…..

Som sagt: Ta en ekstra titt på hjemmesidene, og vurder om dette er noe for deg. Har du lyst til å være med på å utvikle løpet samtidig som du får deg en flott og innholdsrik kjøreopplevelse på din veteran, så meld deg på snarest!
Til sist:
Er du redd for at du eller sykkelen ikke holder løypa rundt, så tenk på to ting:
Vi har med følgebil m/henger og litt passasjerplass, og bringer sykkelen til første overnatting. Dessuten deltar noen av Norges beste motorsykkelmekanikere, så sjansene er gode for at du får bli med hele veien og får med deg både hoteller og middager. I nødsfall har du vel LMK-forsikring? Og: Ta med deg det utstyret vi anbefalte i 1979 (se hjemmesiden)- da klarer du selv å skru deg til mål!

Det er bedre å ha kjørt og brutt (blitt transportert…) - enn ikke å ha kjørt i det hele tatt!

Og aller sist: vi trenger hjelp underveis! Kan du tenke deg å bidra som funksjonær? Meld deg på hjemmesidene- og bli en opplevelse rikere!

Siste nytt

TRONDHJEMSRIDTET  STARTER SNART!

I et tidligere nummer av Sidevogna i sommer, orienterte vi om at vi ville prøve å gjenskape  Trondhjemsridtet  (merk deg skrivemåten!!) mest mulig i sin opprinnelige form. Ambisjonen er at også NVMC skal ha et løp fullt på høyde med Skagenløbet og Skåne Rundt.  Noen få entusiaster bidro med lokalkunnskap om autentiske veier og historier , og det er inspirerende for den selvoppnevnte arrangementsgruppa  at etter hvert som vi prater med folk om ideene så hører vi at ”Dette har vi ventet på!”.  
Arne Bjørn Hoels historiske artikkel i forrige nr av Sidevogna om løpet slik det var i 1919 har også vekket opp noen sovende veteraner, og styret i NVMC har gitt oss tilslutning til et opplegg som er ambisiøst, og som vi har lyst til å prøve.
 I korthet er rammene videre nå at

- Gruppa fortsetter som arrangementskomite med Peter Sederholm som styrets observatør
- Løpet skal være åpent for sykler eldre enn 1954, og dersom det overtegnes skal eldre sykler prioriteres foran yngre.
- Det arrangeres et prøveløp I pinsen 2012 som skal være økonomisk selvbærende, og etter dette fremlegger gruppa en evaluering for styret med forslag til fremtidig opplegg
Hva er så dette løpet?

Vi tenker oss et opplegg likt de to nevnte utenlandske, dvs. med forhåndspåmelding og forhåndsbetaling, overnatting på hotell/tilsv. for alle og med felles måltider.
Løpet skal kjøres likt fra gang til gang slik at det blir forutsigbart over tid.
Løpet er basert på det opprinnelige løpet i 1919 (se løypekartet i Sidevogna nr 5/2011) og vi vil holde oss til denne løypa så langt praktisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. Vi vil lengst mulig unngå de mest trafikkerte hovedveiene og har funnet morsomme tidsriktige veier parallelt med disse. Nærmere beskrivelser vil vi gi senere, men vi garanterer morsomme ”autentiske” bygdeveier.  
Vi kjører hele løypa på ca 115 mil i løpet av 4 dager, med tre overnattinger.
Overnatting ser ut til å bli Rena, Trondheim og Øyer, noe som gir oss muligheter for å ha mange deltakere etterhvert.
Start blir i Oslo lørdag formiddag og mål blir samme sted tirsdag tidlig ettermiddag. Da er det mulig å kombinere dette med noen internasjonale ferger, noe som gjør det lettere for utenlandske deltakere å kunne delta. Vi unngår også pinsetrafikken i Oslo.
I dette løpet er det selve kjøringen og naturopplevelsen du kommer til å huske, og du vil helt sikkert trenge alle dine tekniske kunnskaper om sykkelen for å få den med deg til mål. For ekte motorsyklister gjelder vel: ”Veien er Målet!”
I 1919 brukte man ca 50 timer fra start til mål, nesten uten lys og helt uten Gore-Tex.
Vi bruker ca 75 timer, kjører i dagslys og bor i hus- så dette greier vi!

Hva gjør komiteen nå?
eller tlf 913 61 616.
Du kan også henvende deg til klubbens ledelse ved Bjørn Austad Hvaleby på NVMC`s adresser.
Komiteen forbereder nå et begrenset Prøveløp i pinsen 2012 for å teste ut en del hypoteser mht utfordringer for fører og maskin, logistikkopplegg osv. Vi må gjøre dette så enkelt som mulig,  og Pr i dag (november 2011) har vi flg. grove opplegg:
Start blir i Oslo-området  lørdag 26 mai om formiddagen, og mål blir i samme område tirsdag 29 mai. Stedene for start/mål er enda ikke fastlagt, men her må vi tenke praktisk. Vi tenker oss en håndterbar gruppe på i alt 15-20 personer, og alle må forplikte seg til å kjøre hele opplegget, samt å bidra til erfaringsutveksling i form av daglige diskusjoner og til sluttevaluering. Prisen blir antakelig ca kr 3000,- for overnatting og måltider, men som sagt er dette rent foreløpige prisoverslag da prisforhandlinger pågår.
Denne gruppa må være bredest mulig sammensatt, og det vi ønsker er både mannlige og kvinnelige førere- i forskjellige aldre og gjerne med forskjellig grad av erfaring.
Vi ønsker sykler både med og uten sidevogn- og av forskjellig størrelse.
Vi har som mål å opprette  en egen web-side for løpet, og denne vil bli kunngjort på bl a NVMCs websider, og med linker til flere andre aktuelle veterankjøretøymiljøer . Når du leser dette er den kanskje allerede klar. Sjekk NVMC`s hjemmesider for link.
Vi vil komme med mer spesifisert invitasjon til Prøveløpet i Sidevogna nr 1/2012, og om mulig også på hjemmesidene til NVMC og selve løpet allerede rundt juletider.

Hva kan lokalavdelingene gjøre?
Aller viktigst: Vi trenger hjelp underveis, og vi håper at lokalavdelingene kan stille opp mht logistikkoppgaver som f eks å arrangere felles kaffepauser og lunch, teknisk hjelp, frakting av motorsykler som streiker, klokke deltakerne inn og ut fra etappepunktet, osv. Det er også fint om dere lokalt kan få samlet andre veteraner (biler, tog, fly osv) samt  museer, media osv rundt arrangementet. Da får vi fart på sakene og taler positivt for veteranhobbyen!

Hva kan du gjøre?

Du personlig bør vurdere om dette er noe for deg, og om du kan tenke deg å delta på Prøveløpet neste år enten som deltaker eller som lokal funksjonær.
Følg derfor med på NVMC`s hjemmesider, og når det er klart: Også på Trondhjemsridtets egen hjemmeside. Der finner du mer info etter hvert.
Spørsmål kan du også rette til oss v/undertegnede på
email:
rolf@trondhjemsridtet.com
For å sette deg på sporet:
Ta en titt på bildene som viser noen av stedene vi skal passere!!

Hilsen Komiteen for Trondhjemsridtet v/ Rolf Barry-Berg