Påmelding / Entry-form

Påmeldingsskjema

Klikk på lenkene (understreket) under for å laste ned. Dokumentet vil lastes ned fra dropbox.com. (Du trenger ikke være medlem eller melde deg inn for å få tilgang til dokumentet).

Trykk denne lenken hvis du vil laste ned skjemaet (2 sider) i redigerbart Microsoft Word format

(Du kan fylle inn skjemaet i et tekstbehandlingsprogram, lagre dokumentet i .doc format og sende det som e-post).

Trykk denne lenken hvis du vil laste ned skjemaet (2 sider) som .pdf

(Du kan skrive ut skjemaet, fylle det inn for hånd, og scanne det før du sender det som e-post).

Hvis du skulle få problemer med å se på, laste ned eller fylle ut påmeldingsskjemaet så send en mail til be-granb@online.no og be om påmeldingsskjema; så sender vi det til deg. Vi aksepterer også påmelding per mail uten skjema, bare få med ditt fulle navn, adresse og kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer) samt opplysninger om sykkelen - årgang, merke, type osv. (Har du ikke e-post så kan du ringe til en av personene i komiteen, telefonlisten står nederst på invitasjonen). Velkommen!

Entry form

Click the underlined text below to start download. The document will be downloaded from dropbox.com. (You don't need to be a member or sign up to have access to the document).

Click this link to download the form (2 pgs) in editable Microsoft Word format

(You can fill in the form with in a word-processor, save in .doc format and return it by e-mail).

Click this link to download the form (2 pgs) in .pdf format

(You can print the form, fill it in by hand, and scan it before returning it by e-mail).

If you should experience problems with viewing, downloading or filling in the entry form please send an e-mail to be-granb@online.no and ask for it, we will then send it to you. We do also accept entry requests per e-mail without the form, just be sure to include you full name, adress and contact info (e-mail and telephone number) plus info about your MC - year, make, type etc. (If you do not have access to e-mail you can telephone any of the members in the committee, the telephone list is on the last page of the invitation). Welcome!

Dagfinn Hauglann 02.04.2019 18:02

Er det noen nyheter for Tr ridt 19 til vi som planlegger å delta kan glede oss over mens vi venter på vår og sommer på gammel mc i solskinn

Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...