Siste nytt / Latest news (scroll down)


Nytt om Trondhjemsridtet 2024Deltakerliste / Entrants


Bekreftet Deltakerliste / Confirmed Entrants (99 deltakere inkl. 12 i serviceteam, per 22. mai 2024):


Oversiktskart / Overview Maps per 22. mai 2024:

Dag 1 før lunsj / Day 1 before lunch:                                                      Dag 1 etter lunsj / Day 1 after lunch: (klikk for å åpne / click to open)


Dag 2 / Day 2:                                                                                                              Dag 3 / Day 3:

Dag 4 / Day 4:(klikk på bildene for å åpne de i separate vinduer / click on the pictures to open in separate windows)
Rutebok / Roadbook per 22. mai 2024:


Roadbook Dag 1 / Day 1:Roadbook Dag 2 / Day 2:
Roadbook Dag 3 / Day 3:Roadbook Dag 4 / Day 4:


(klikk på bildene for å åpne de i separate vinduer / click on the pictures to open in separate windows)
Informasjon om Roadbook-en, på norsk / English / deutsch:


Roadbook-en og oversiktskartene er nå klare, men erfaringsmessig skjer det ofte en uforutsett endring, ett- eller flere steder på løypa, i den siste tiden før løpsstart. Forhåpentlig slipper vi unna endringer i år, men for å være mest mulig sikre vil vi kjøre gjennom hele løypa en siste gang 30.mai-1.juni. De endringene vi da eventuelt finner ut at vi må gjøre, vil vi informere deltagerne om. Følg med på nettet fram mot løpsstart!


The roadbook and the overview maps are now ready, but from experience we know something unexpected often happens at one or more places on the course in the last days before the start of the race. Hopefully we will avoid changes this year, but to be as safe as possible we will drive through the entire trail 30.May-1.June. We will inform the participants of any changes we then find that we have to make. Follow along online until the start of the race! (click for simple explanation of roadbook terms in English)


Das Roadbook und die Übersichtskarten sind mittlerweile fertig, aber erfahrungsgemäß passiert in der letzten Zeit vor dem Start des Rennens oft etwas an einer oder mehreren Stellen der Strecke. Hoffentlich können wir dieses Jahr Änderungen vermeiden, aber um so sicher wie möglich zu sein, werden wir den gesamten Weg ca. 1 Woche vor Beginn durchfahren. Wir werden die Teilnehmer über eventuell erforderliche Änderungen informieren. Verfolgen Sie es online bis zum Start des Rennens. (klick für Einfache Erklärung des Roadbooks auf Deutsch)
Avstander og anslått tid (klikk) Trondhjemsridtet 2024

 

Dag1: tot 356km                   Anslått tid Gps: 5t 43m  Veteran kjøretid: 6t 10m – 8t 35m

 

1: Gardermoen – Hunderfoss tot: 166 km     Anslått tid Gps: tot: 2t 30m

                                               km       GPS tid           Veterantid

Gardermoen – Hurdal            33,2     27m                            30 m – 40 m

Hurdal – Minnesund N          11        10m                            15m – 20 m

Minnesund N - Gjøvik           61        56m                            1t – 1t 20m

Gjøvik – Biri                          23        18m                            20 m – 30 m

Biri – Hunderfossen               39        38m                            40 m 55 m

 

2: Hunderfossen – Dombås: tot; 188,5km                 Anslått tid Gps: tot: 3t 13m

                                               km       GPS tid                       Veterantid

Hunderfoss– Ringebu            54        53m                            1t – 1t 20 m

Ringebu - Spidsb                    19        17m                            20m – 35 m

Spidsb. - Enden                      17        13m                            15 m – 20 m

Enden - S Grimsd                  41,5     33m                            35 m – 50 m

S Grimsd – Dombås               57        1t 7m                          1t 15 m – 1t 45 m

 

Etappe 1:        128 km                    Ankomst Biri:                   kl.11,00 – 12,15

Etappe 2          39 km                     Ankomst Hunderfossen:  kl.12.10 – 13.20

Etappe 3:        73 km                      Ankomst Spidsbergseter:  kl.14.15 – 16.20

Etappe 4:        115 km                    Ankomst Dombås:              kl.16.50 – 19.15

 


Dag 2: Tot: 340 km               Anslått tid Gps:tot: 4t 50m  Veteran kjøretid: 5t – 7t 10m

Dombås – Molde                   km       GPS tid                       Veterantid:

Dombås – Oppdal                  80        1t                                 1t – 1t 30m

Oppdal – Sunndalsøra            70,3     1t                                 1t – 1t 20m

S.øra – Batnfjordsøra             77        1t 6m                           1t 10 min – 1t 40m

B.fj.øra – Atlanterhavsv.        52        47m     )                      50m – 1t 20m

Atlanterhavsv. – Molde          63        57m                             1t – 1t 20m

 

Etappe 1:        80 km                          Ankomst Oppdal:                   10.00 – 10 40

Etappe 2:        70,5 km                       Ankomst Sunndalsøra:            11.30 – 12.30

Etappe 3:        77 km                          Ankomst Batnfjordsøra:            13.30 – 15.10

Etappe 4:        120 km                        Ankomst Molde:                    16.35 – 18.00

 


Dag 3; Molde – Beitostølen      380 km   Gps: 5t 45m   V.tid eks hvile: 6t 25m – 8t 10m

                                               Km                  GPS tid                       Veterantid:

Molde – Eikesdal                   78 km              1t 14m                         1t 20m – 1t 45m

Eikesdal – Trollveggen          93 km              1t 18m                         1t 30m – 1t 50m

Trollveggen – Lesja               78,7km            1t 11m                         1t 20m – 1t 40m

Lesja – Slådalsvegen             6,7km              6m                               10m

Slådalsvegen – Vågåmo         35,2km            40m                             45m - 1t

Vågåmo – Beitostølen           90km               1t 16m                         1t 20m – 1t 45m

 

Etappe 1:        78 km                           Ankomst Eikesdal:            10.10 – 10.45

Etappe 2:        93 km                           Ankomst Trollveggn: 12.10 – 13.05

Etappe 3:        130 km                         Ankomst Vågåmo:            15.15 – 16.30

Etappe 4:        90 km                           Ankomst Beitostølen:            17.05 – 18.45

 


Dag 4: Beitostølen – Gardermoen: 238 km  Gps: 3t 47m    V.tid  5t 5m – 6t 15m

                                               Km                  GPS tid                       Veterantid

Beitostølen – Fagernes           37,8 km           36m                             40m - 55m

Fagernes – Leira                    4,1km              4m                               5m

Leira – Bagn                           26km               25m                             30m - 40m

Bagn – Kaffe Etnedal            19km               18m                             20m - 25m

Kaffe E.dal – Granav.            97km               1t28m                          1t 30m – 1t 50m

Granavollen - Garderm.        56km               56m                             1t – 1t 20m

 

Etappe 1:        87 km                                     Ankomst Etnedal:                  10.35 – 11.15

Etappe 2:        97 km                                     Ankomst Granavollen:            12.35 – 13.30

Etappe 3:        56 km                                     Ankomst Gardermoen:            14.30 – 15.30

    

                                                                                                                                        

Totalt alle fire dager: 1314 km

Gps kjøretid: 20t 5m, Spisetid underveis:6t 30 min, Veterankjøretid: 22t 45min – 30t 30min


For hver etappe har vi antydet et ankomst-tidspunkt «fra – til». Tidspunktene baserer seg på den tidsbruken for de ulike strekningene som vi finner i veibeskrivelser på nettet. De minste/eldste syklene vil naturlig nok sakke bakover etterhvert, derfor vil forskjellen mellom «fra» og «til» øke utover dagen, men ikke nødvendigvis jevnt.

 

Ved beregningen er det brukt følgende kriterier:

De raskeste har fartsressurser til å følge tidsangivelsene i veibeskrivelsen på nettet og vel så det, men «hardkjøring» blir ofte kompensert med flere stopp på naturskjønne steder. Litt avhengig av våre erfaringer med ulike typer vei/naturtype tror jeg derfor at de raskeste vil ha ca. 5 -10 prosent høyere tidsbruk enn det veibeskrivelsen antyder.

Når det gjelder de minste/eldste syklene har tidsbruken vist seg å være opp mot 40-50 prosent høyere enten de kjører for egen maskin hele veien eller de blir plukket opp av bergingsmannskapet.

 

Tidsbruk ved matpauser er anslått til:

Kaffe: 30 min

Lunsj: 45 min.

Erfaringsmessig vil de med saktegående sykler selv passe på å ikke ha for lange spisestopp.

Våre beregninger vil helt sikker være gale i en del sammenhenger, men forhåpentlig vil de være bra nok til at vi underveis kan varsle serveringsstedene med tilstrekkelig nøyaktighet.

 

- Dag Øby, løypesjef
Januar 2024: Utvidet påmeldingsfrist for deltakelse og ny aldersgrense for motorsykler


Vi har fått det antallet påmeldinger vi trenger for å kunne gjennomføre løpet, men har plass til flere deltakere fra alle land.


Styret i T1919 har besluttet å utvide påmeldingsfristen til 15. februar 2024. Vi har også funnet det riktig å justere aldersgrensen for motorsykler som kan delta på bakgrunn av at det har gått 10 år siden det første regulære Trondhjemsridtet i vårt årtusen.


  • Aldergrensen for motorsykler heves fra 1945 til 1954.
  • Motorsykler nyere enn 1954 som er teknisk identiske med modeller som var i produksjon i 1954 kan også delta. (Eks. BMW R67 som var i produksjon 1951-1956).


NB! Vi vil som tidligere gi fortrinnsrett for deltakere med de eldste syklene.


Vi gleder oss! 


 


January 2024: Extended registration deadline for participation and new age limit for motorcycles.


We’ve surpassed the number of registrations we need for the rally, but still have room for more participants from all countries.

The board of T1919 has decided to extend the registration deadline to February 15, 2024. We have also found it appropriate to adjust the age limit for motorcycles that can participate based on the fact that it has been 10 years since the first regular Trondhjemsridtet in our millennium.


  • The age limit for motorcycles is raised from 1945 to 1954.
  • Motorcycles newer than 1954 that are technically identical to models that were in production in 1954 can also participate (e.g. BMW R67 that was in production 1951-1956).


NB! We will as before give priority to participants with the oldest bikes.


We can't wait!